Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Agencija Intro se bavi štampom i grafičkim dizajnom. Intro uz dobar tim stručnjaka specijalizovan je da prema Vašim potrebama kvalitetno dizajnira, pripremi i doradi sve grafičke poizvode, kao i da plotuje i spakuje sve građevinarske i arhitektonske projekte. Ukoliko Vam je potrebna prezentacija Vaše firme, putem štampanih madija, knjiga standarda, idejna rešenja, logotipa, graficki dizajn, fotografije kontaktirajte nas. Izgradite svoj poslovni indetitet.

Znakovi sigurnosti

Izrada sigurnosnih znakova u skladu s važećim normama koje propisuje Republika Srbiija i odgovarajućim smernicama Evropske unije: znakovi zabrane, znakovi upozorenja, znakovi obaveza, znakovi izlaza i prve pomoći, oznake zaštite od požara, znakovi informacija, oznake opasnih materija...

Digitalna štampa

Ovo je najbrži i najekonomičniji oblik štampe namenjen manjim tiražima, uz zagarantovan kvalitet ofsetne štampe. Ove karakteristike digitalnu (lasersku) štampu čine nezamenjivom u izrradi: vizit-karata, flajera, brosura, ID kartica, pozivnica, jelovnika, cenovnika, kataloga, kalendara, nalepnica, nalepnice za CD, plakata, probnih uzoraka za ofset štampu...

Štampa projekata

Kod nas možete brzo i kvalitetno odštampati kompletnu projektnu dokumentaciju, koja obuhvata plotovanje velikih formata (do širine 1,067m i dužine 10m) Nakon plotovanja velikih formata, ukoliko je takva potreba, projkat ćemo i doraditi ojačavanjem, sečenjem i savijanjem, sortiranjem, koričenjem i pakovanjem projekta...

Dizajn

Izrada grafika u digitalnom formatu koje se dalje primenjuju u kreiranju vizuelnog identiteta firme (dizajn znaka i logotipa firme), poslovne komunikacije (memorandum, koverta, vizit-karta, fascikla, pozivnica, blok, kesa, olovka...), promotivnih medija (katalog, brošura, flajer, plakat, poster, bilbord, pano, brendiranje vozila, kalendari...) digitalne prezentacije (veb sajt)...

Dorada

Da bi svaki Vaš materijal izgledao besprekorno bitno je da dorada materijala bude urađena kvalitetno. Kod nas mozete raditi sečenje, bigovanje, savijanje, heftanje, doradu velikih formata, skeniranje dokumenata, lepljenje, toplu plastifikaciju, spiralno koričenje, tvrdi povez, koričenje diplomskih i maturskih radova... Intro nudi kompletan proces završne dorade.

© 2012 | Intro | All Rights Reserved | Designed by: Abe